Onze mensen

Gemeenteraadslid

 

Met mijn ervaring in de gemeenteraad wil ik onze groep verder uitbouwen tot een kritische en opbouwende fractie.

Een stem die problemen durft benoemen en oplossingen zoekt, ook als die moeilijk zijn.

Ik zal mee blijven ijveren voor een gemeente/stad waar het voor IEDEREEN goed wonen en leven is.

Als opvoeder/begeleider in het MPC Terbank, ervaar ik dagelijks hoe moeilijk het is voor de zwakkeren in onze samenleving.
Sommige mensen vallen nog te vaak uit de boot of worden aanhun lot overgelaten.

Als vakbondsvertegenwoordiger in ondernemingsraad en comité, weet ik maar al te goed hoe belangrijk een degelijk en open personeelsbeleid is binnen een organisatie. Ook op dat gebied is er nog werk aan de winkel in onze stad

 

Meyerveldstraat 42

3202 Rillaar

+32 495 850 776

groen_aarschot@skynet.be

Gemeenteraadslid Aarschot

Groen provincieraadslid van 2000 tot 2012

Agalev gemeenteraadslid van 1994-2000

Omdat het groen verhaal nog lang niet af is, blijf ik graag meedoen en vooral meewerken aan een groen Aarschot waar je graag wil wonen, winkelen, werken, naar school gaan, ontspannen…

De laatste jaren spreekt iedereen wel over duurzaam en ecologisch, maar in onze stad en deelgemeenten is er nog wat te doen om echt het verschil te maken.

Goed wonen wil iedereen en in de eerste plaats is dat dan in een huis dat betaalbaar is, in gezonde lucht en met energie die goed is voor het milieu en de mensen.

Goed wonen is ook goede scholen, verenigingen voor jong en oud in de buurt en vlot, veilig verkeer om er te geraken en ruimte om samen te leven en te ontspannen.

Werken en ondernemen mag zeker in ons groen verhaal niet ontbreken, de stad moet openstaan voor kleine ondernemers, starters, die op een duurzame manier meebouwen aan een stad met welvaart voor jong en oud.

Natuurlijk moeten de bestaande ondernemers gesteund worden om duurzaam te ondernemen.

 

betty.kiesekoms@telenet.be

Rommelaar 98

3202 Rillaar

tel. 016-50 04 23  -  gsm. 0476-42 68 90

OCMW-Raadslid

Als geboren Aarschottenaar vond ik na studie en werk in het buitenland steeds de weg terug naar onze stad. Ik woon er graag, maar ik zie ook elke dag dat het nog beter zou kunnen.
Laten we daar samen werk van maken!
In mijn job als coördinator in de integratiesector zet ik me dagelijks in voor een samenleving waaraan iedereen gelijk kan deelnemen, los van afkomst of persoonlijke achtergrond.

In Groot-Aarschot wil ik die toegankelijkheid hoog op de agenda zien staan, ook op het vlak van het leefmilieu. Iedereen heeft immers recht op een aangename, gezonde en veilige leefomgeving die voldoende ademruimte biedt. Dat vereist een visie op lange termijn die een gezond leefmilieu echt naar waarde schat. Alleen zo kunnen we zorgen voor een duurzame ontwikkeling waar iedereen beter van wordt. We moeten klimaatvriendelijk ondernemen stimuleren, nu al werk maken van een samenleving die constructief omgaat met diversiteit en de ruimtelijke ordening en mobiliteit doordacht plannen.

En waarom zouden we geen voortgezet technisch onderwijs aantrekken naar een scholenstad als Aarschot? Een stad leefbaarder maken, begint meestal niet met grootse ideeën, maar met concrete daden.